«Sa literatura iscrita in sardu»

SA LITERATURA ISCRITA IN SARDU

Antoni Garau

(Aristanis 1907-1988) Est s’iscritore de cumèdias prus de importu in limba sarda de su 1900. Comintzat sos istùdios a Santu Lussurzu, in su cullèziu de sos Salesianos, ma a 14

Leghe totu »

Aquilino Cannas

Naschet in Casteddu su 9 de santandria de su 1914. In su 1941 intrat in s’esèrtzitu apustis de àere leadu parte in s’Iscola pro Ufitziales in Pinerolo, faghet parte de

Leghe totu »

Benvenuto Lobina

(Biddanoa Tulu 1914-Tàtari 1993) Est unu de sos iscritores isulanos de prus importu de su ‘900, iscritore bilìngue de poesia e de prosa. Comintzat dae zòvanu a iscrìere poesias. A

Leghe totu »

Larentu Pusceddu

Larentu Pusceddu fit nàschidu in Oroteddi su 9 de frearzu de su 1947. Si fit diplomadu in s’iscola agrària e dae su 1971 aiat fatu su dirigidore provintziale de sa

Leghe totu »

Melchiorre Murenu

Apustis de chent’annos dae sa morte de Murenu sa poesia sua nde-l’an torrada a bogare a pizu pro li dare balore. Non s’ischit cale fit cosa sua e cale nono,

Leghe totu »

Pascale Dessanai

(Nùgoro 1868-Uras 1919) Pascale Dessanai naschet dae Luisi Sanna e Mariantonia Nurra Sini. Bidimus su primu sinnu nòdidu de cust’autore, su sambenadu: proite Dessanai, cando su babbu fut Sanna? In

Leghe totu »

Sarbadore Ànghelu Spano

(Biddacidru, 1925-2004) Zornalista pubritzista, iscritore e òmine polìticu. Est unu de su chi an fundadu sa Democratzia Cristiana in Sardìnnia e dirigidore regionale de sos Zòvanos de s’Assione Catòlica, cando

Leghe totu »

Antiogu Zusepe Casula

(Dèsulu 1878-1957) “Antioco Casula, più noto sotto lo pseudonimo di Montanaru, si ha da ritenere, per concorde giudizio della critica, il più importante ed interessante poeta in volgare sardo della

Leghe totu »

Tonio Dei

Antoni Dei naschet in Lanusei su 14 de su mese de nadale de su 1926, a sa mama li naran Lìdia Piroddi, a su babbu Ènniu Dei. Su babbu triballiaiat

Leghe totu »

Paulu Pillonca

Pàulu Pillonca est nàschidu in Òsile s’8 de su mese de Santuaine de su 1942. Fit zornalista, iscritore, autore de obras teatrales. Si fit laureadu in s’Universidade de Casteddu in

Leghe totu »

Come desideri visualizzare il sito web ?

Comente lu cheres bìdere su zassu web?