Attività

PO UNA SCOLA BILINGUA

S’Acadèmia de su Sardu sighit a mandai ainnantis sa faina «PO UNA SCOLA BILÌNGUA», cumentzada su 25 de maju de su 2018 cun su cumbènniu «Poita in sardu?» in...

FACI A UNU BILINGUISMU CUMPRIU

Alfadental de sa Dotora Alessandra Pinna, su primu giassu de s’Arretza de una odontojatra tradùsiu in sardu puru. https://alfadental.it/sa/

10 ANNUS DE OFITZIALIDADI DE IS ARRÈGULAS

17.03.2010 – 17.03.2020 10 ANNUS DE OFITZIALIDADI DE IS ARRÈGULAS.Funt passaus dexi annus de candu sa Provìntzia de Casteddu (oi Tzitadi Metropolitana de Casteddu) at adotau Is Arrègulas che...

Come desideri visualizzare il sito web ?

Comenti ddu bolis biri su giassu web?