Attività

PO UNA SCOLA BILINGUA

S’Acadèmia de su Sardu sighit a mandai ainnantis sa faina «PO UNA SCOLA BILÌNGUA», cumentzada su 25 de maju de su 2018 cun su cumbènniu «Poita in sardu?» in...

FACI A UNU BILINGUISMU CUMPRIU

Alfadental de sa Dotora Alessandra Pinna, su primu giassu de s’Arretza de una odontojatra tradùsiu in sardu puru. https://alfadental.it/sa/

10 ANNUS DE OFITZIALIDADI DE IS ARRÈGULAS

17.03.2010 – 17.03.2020 10 ANNUS DE OFITZIALIDADI DE IS ARRÈGULAS.Funt passaus dexi annus de candu sa Provìntzia de Casteddu (oi Tzitadi Metropolitana de Casteddu) at adotau Is Arrègulas che...