Blog

Collegati facilmente con le nostre storie, eventi e notizie.

PO UNA SCOLA BILINGUA

S’Acadèmia de su Sardu sighit a mandai ainnantis sa faina «PO UNA SCOLA BILÌNGUA», cumentzada su 25 de maju de su 2018 cun su cumbènniu «Poita in sardu?» in Casteddu. Cun custa faina s’Acadèmia ponit in donu in su blog suu su mòlliu po pediri s’imparu de sa Lìngua sarda in sa Scola de gradu I (Scola de sa pipiesa […]

Documentu de is dotoris de su maistàrgiu asuba de sa lìngua standard LIMBA SARDA COMUNA deliberada de sa Giunta Regionali

Po no scaresci. In s’istadi de su 2006 fiat bessiu su “Documentu de is dotoris de su maistàrgiu asuba de sa lìngua standard LIMBA SARDA COMUNA deliberada de sa Giunta regionali” stèrriu de sa classi de su maistàrgiu universidàriu de II livellu in Acostu interdisciplinàriu a sa didàtica de su Sardu (AA 2005-2006). Est unu documentu stòricu, un’arradiugrafia funduda de […]

Cumpudu numèricu de sa Limba Sarda Comuna, bariedadi prus logudoresa che de mesania. Consìgius de acontzus e arricamentus pro dda fai acostai a su campidanesu

Una proposta de importu. Casi bint’annus a oi su dotori Stefano Cherchi iat stèrriu e pubricau sa tesi cosa sua de su maistàrgiu universidàriu de II livellu in Acostu interdisciplinàriu a sa didàtica de su Sardu po s’annu acadèmicu 2005-2006. Una tesi stravanada aundi s’agatant is consillus po circai de amellorai sa proposta LSC.

COMUNICAU DE «ACADÈMIA DE SU SARDU APS» PO SU CHI PERTOCAT SA RATÌFICA DE SA CARTA EUROPEA DE IS LÌNGUAS DE MINORIA E REGIONALIS

Comunicau nr 03/2023 Cun custu comunicau s’assòtziu culturali «Acadèmia de su Sardu APS», de annus impinniau in sa defensa, avaloramentu e afortiamentu de s’imperu de sa lìngua sarda fueddada e scrita, INTERBENIT asuba de sa chistioni bècia de sa ratìfica de sa Carta europea de is lìnguas regionalis e minorisadas (1992). «Acadèmia de su Sardu APS» est de su parri […]

Passillendi in sardu

Ocannu “Monumentus Abertus” chistionat in sardu! Unu contu girollendi po Casteddu e is prus arrenconis suus eciseris e fueddendi totu in sa lìngua nosta. Gràtzias a s’assòtziu Acadèmia de su Sardu APS, difatis, eus apariciau duas passilladas in sardu de s’apendìtziu de sa Marina a is arrugas de Casteddu de Susu: unu biaxi stòricu e literàriu in is bias, is monumentus e is […]

COMUNICAU DE S’ASSÒTZIU CULTURALI ACADÈMIA DE SU SARDU APS ASUBA DE S’IMPERU DE SU SARDU IN SA AMINISTRATZIONI PÙBRICA E IN IS SCOLAS DE DÒNNIA ÒRDINI E GRADU

Comunicau nr 01/2023 Cun su comunicau afatanti s’assòtziu culturali Acadèmia de su Sardu APS FAIT SCIRI a totu is aministradoris de is entis localis e intermèdius (sìndigus e assessoris a sa cultura) e a is dirigidoris de sa scola chi faint faina de amparu e de avaloramentu de sa lìngua sarda chi in is portalitus linguìsticus e in is cursus […]

COMUNICAU DE «ACADÈMIA DE SU SARDU» PO APRETAI SU DIBATU IN PARLAMENTU PO SA RATÌFICA DE SA CARTA EUROPEA DE IS LÌNGUAS DE MINORIA E REGIONALIS.

Comunicau nr 02/2022 Cun custu comunicau de imprenta s’assòtziu culturali «Acadèmia de su Sardu», impinniau de annus in s’amparu, avaloramentu e afortiamentu de s’imperu de sa lìngua sarda fueddada e scrita, PEDIT a is deputaus e senadoris de sa Repùbrica italiana elìgïus in Sardìnnia, de fai a manera de sighiri su dibatu po sa ratìfica de sa «Carta europea de […]

COMUNICAU DE “ACADÈMIA DE SU SARDU” PO APRETAI SU DIBATU IN PARLAMENTU ASUBA DE IS PDL CHI PERTOCANT SA RATÌFICA DE SA CARTA EUROPEA DE IS LÌNGUAS DE MINORIA E REGIONALIS.

Comunicau nr 01/2022 Cun custu comunicau de imprenta s’assòtziu culturali “Acadèmia de su Sardu”, impinniau de annus in s’amparu, avaloramentu e afortiamentu de s’imperu de sa lìngua sarda fueddada e scrita, PEDIT a is senadoris de sa Repùbrica italiana, e pruschetotu a is senadoris elìgïus in Sardìnnia, de fai a manera chi is progetus de lei firmus in is Cumissionis […]

PO UNA SCOLA BILINGUA

S’Acadèmia de su Sardu sighit a mandai ainnantis sa faina «PO UNA SCOLA BILÌNGUA», cumentzada su 25 de maju de su 2018 cun su cumbènniu «Poita in sardu?» in Casteddu. Cun custa faina s’Acadèmia ponit in donu in su blog suu su mòlliu po pediri s’imparu de sa Lìngua sarda in sa Scola de gradu I (Scola de sa pipiesa […]

COMUNICAU DE ACADÈMIA DE SU SARDU ASUBA DE SU BANDU IMPRENTAS PO S’EDITORIA IN LÌNGUA SARDA DE S’ANNU 2021 – 2022

Comunicau nr 01/2021 COMUNICAU DE ACADÈMIA DE SU SARDU ASUBA DE SU BANDU IMPRENTAS PO S’EDITORIA IN LÌNGUA SARDA DE S’ANNU 2021 – 2022 In arreferimentu a s’ùrtimu bandu “Avviso Pubblico Imprentas 2021 – 2022 – Utilizzo della lingua sarda, del catalano di Alghero e del sassarese, gallurese e tabarchino nel settore dei mass media, dell’editoria, dell’informatica e del web”, […]