Su Sardu Standard

SU SARDU STANDARD

Su Sardu Standard est s’òbera chi totus femus abetendi de annus. Unu standard de su Sardu est possìbili ? Unu comitau scientìficu de circadoris cun tìtulus e cun publicatzionis, chi traballant cun sa Lìngua Sarda dònnia dii, oberadoris de portalitu, imparadoris, tradusidoris e ativistas simplis po is deretus linguìsticus, proponint una norma gràfica, est a nai un’alfabetu po scriri totu su Sardu e unu standard linguìsticu a dòpiu norma.

Duncas, una proposta de standard chi pigat in cunsideru su Sardu campidanesu e su Sardu logudoresu/nugoresu, cunforma cun cantu giai nau cun autoridadi de sa Scièntzia acadèmica e est  nai ca su Sardu est eja una lìngua ùnica ma espressada in duas macro-bariedadis. Duncas, ndi consillaus s’imperu in istitutzionis de sa Scola e in s’Aministratzioni Pùbrica.

Sa lìngua sarda no depit essi arrenconada in domu ma ndi consillaus s’imperu scritu in dònnia logu de sa sotziedadi.