COMENTI DDU SCRIU?

S’Acadèmia de su Sardu apustis de annus e annus de dibatu asuba de is propostas de normalisadura de sa lìngua sarda proponit unu standard ortogràficu e linguìsticu de sa lìngua sarda chi est a duas normas, cunforma a su tretu stòricu de su sardu etotu e aici comenti est in sa lìteradura scrita e orali de su connotu sardu. S’alfabetu ùnicu de 22 lìteras chi proponeus po scriri totu su sardu est s’afatanti: A, B, C, D, E, F, G, H ,I ,J, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, X, Z. Comenti podeis averiguai eus fatu a manera de amparai su grafema ca espressat unu sonu bastantementi sprùndiu in sa Sardìnnia de giossu e chi est utilosu meda po scriri finsas sanguanaus che a Maxia, Puxeddu e a aici nendi opuru nòminis che a Luxia. Imprus eus amparau puru su grafema chi espressat unu sonu imperau meda in d-unus cantu logus de Sardìnnia e in is nòminis de logu (topònimus) de unas cantu biddas che a Orthullè, Àrthana e aici nendi,

Po unu stùdiu prus fungudu asuba de totu sa chistioni bosi proponeus de ligi:

  • Comitau Scientìficu po sa Norma Campidanesa de su Sardu Standard; ARRÈGULAS PO ORTOGRAFIA, FONÈTICA, MORFOLOGIA E FUEDDÀRIU DE SA NORMA CAMPIDANESA DE SA LINGUA SARDA; Alfa Editrice; 2009
  • AAVV; Su Sardu – proposta de ortografia; Domus de janas. 2017.
  • Comitadu Iscientìficu pro su Sardu Standard; SU SARDU STANDARD; Alfa Editrice; 2019.