Paolo Zedda

Paolo Zedda

(Sìnnia, 1964)

F

ait parti de su giru de is poetas improvisadoris professionistas de su 1997. De su 2006 a su 2009 imparat Etnomusicologia a s’Universidadi de is Stùdius de Casteddu; reladori in cunferèntzias e seminàrius natzionalis e internatzionalis, at scritu prus de unu sàgiu po sa lìngua e sa poesia de Sardìnnia. In mesu a unus cantu de pubricatzionis, s’arregordant custas:
“1.000 mutetus cagliaritani” scritu impari a Gianni Stocchino, ed. Arkadia, 2017; “Enciclopedia della musica sarda, vol 11”, cun Marco Lutzu, L’Unione Sarda, 2013; “L’arte dei mutetus” pubricau in su 2009 in sa sèrie fata de su “Dipartimento di Filologia” de s’Universidadi de Siena; “Mutetus frorius e anninnias”, NAE primavera 2005.
Imbentori e dirigidori artìsticu de s’arrassìnnia “Musas e Terras” me is editzionis vàrias, dedicada a s’improvisatzioni poètica in su mundu. Est finsas produtori, e podeus arregordai custus traballus:
Su grupu “Tenores de Oniferi” me is arregortas in CD A “S’Omine”, “A S’andira“, “Tenores de Oniferi, Poliphonic singing from Sardinia” (prodùsiu in USA impari a sa domu discogràfica  “Music of the World”); Andrea Pisu in su CD Pass’’e tresi.
Consulenti artìsticu e autori cun àterus po is produtzionis “Ricercare”, “Ricercare 2”, “Ricercare 3” (mùsica clàssica cuntemporànea).
At organisau, impari a Music of the World, unus cantu de cuncertus in USA po su cantu a tenore e launeddas: Su Bentu Estu, 1992 e 1994; Quatru diis a tenore, 1993; Sa festa de s’atongiu, 1996;
In arregordu de Allicu Seui, 1995, 1998;
Musas e Terras, atòbiu internatzionali, 2002 e 2004.

Fait parti de medas grupus e assòtzius chi s’incurant no scéti de mùsica ma finsas de lìngua sarda in generali: sòtziu de s’assòtziu “Amici della Musica”; Consulenti de su Comitau Scientìficu po sa  Norma Campidanesa de su Sardu Standard;
sòtziu e consulenti de s’ “Accademia della Lingua Campidanese”; sòtziu fundadori de sa “Fondazione Cicitu Masala”; sòtziu de ARCOS (Associazione Ricercatori della Cultura Orale della Sardegna); sòtziu de s’assòtziu “Ricercare” (Mùsica clàssica cuntemporànea); presidenti de s’assòtziu “Su Bentu Estu”; sòtziu de sa giuria in su prèmiu literàriu “Su Mutetu”, Quartu Sant’Elena, 2007; sòtziu de sa giuria in su prèmiu literàriu “Santa Barbara”, Silius, de su 2004; sòtziu de sa giuria in su prèmiu literàriu “Su Fermentu”, Sinnai, de su 2002; presidenti de s’assòtziu “Is Cerbus” de su 1994. 

Cumpartzi

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Unu progetu cun su contribudu de sa Fondazione di Sardegna

Còmpora su lìburu de
SU SARDU, LÌNGUA
DE EUROPA