Sàbudu 27 de su mesi de Ladàmini a is 10:00 in Sàrdara (bia Aristanis 59):

SU SARDU E IS LÌNGUAS DE MINORIA: UNA PROPOSTA PO ADERETZAI SA CARTA EUROPEA

“S’Italia dei Valori ndi boddit sa pedidura fata de is Rossomori e de sa Confederazione Sindacale Sarda po presentai in Parlamentu una proposta po aderetzai sa Carta Europea de is lìnguas regionalis o de minoria, po chi su sardu e su furlanu siant mellus apretziaus”.

Innoi eis a agatai su manifestu cun totu su programa.

Leave a comment