Alfadental de sa Dotora Alessandra Pinna, su primu giassu de s’Arretza de una odontojatra tradùsiu in sardu puru.

https://alfadental.it/sa/

Leave a comment

In response to:

FACI A UNU BILINGUISMU CUMPRIU

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*