Franco Madau

Franco Madau

(Tuili, 1953)

E

st connotu meda comenti a sonadori e autori de cantzonis ispiradas a su connotu sardu. Disterrat in Milanu in su 1969 e, apustis, movit e traballat in Sesto San Giovanni comenti a operaju in sa sienda Breda. S’interessat luegus de mùsica e intrat in d-una truma de mùsica ligera e fait finsas cabaret, intrendi in s’ambienti discogràficu in su 1973. Apustis de ai fatu su serbìtziu militari in Nàpoli, fùrriat a Sesto San Giovanni e incumentzat a scriri is primus cantzonis in sardu. Cantat in su Teatro Uomo de Milanu is cantzonis operajas suas e arregistrat, gràtzias a Michele Straniero, su primu nastru de cantzonis Nato per disgrazia a primavera, un’ala in sardu e s’àtera in italianu. In su 1976 arregistrat po sa Ariston, asuta de sa dirigidura de Moni Ovadia, La scomunica; in su 1977 A morti sa tirannia. Fait una tournée in Sardìnnia portendi in giru su spetàculu Cantende s’istoria nostra (1978), is cantzonis funt imprentadas in su primu LP de sa Madau Dischi, fundada de issu etotu, bincit po duus annus paris (1981/82) su “Premio della critica discografica” po su setori folk. Apustis de is discus Ottana (1980), A pagu a pagu (1982), S’ebra maha (1985) e Sabor’e gazzosa (1987), si càndidat a sa Camera cun su PCI. Cun s’agiudu de sa tzitadi sua imprentat su discu S’ottu miu (1989) e in su matessi tretu bincit su cuncursu “Folk d’autore” de Torinu cun sa cantzoni Babbaiola, intregada a Nelson Mandela. In su mentris chi est imprentendi àterus discus s’interessat a su teatru e a sa literadura. In su 1996 traballat impari a s’atori e regista Piero Marcialis, scriendi is balladas de is spetàculus Sa dì de s’acciappa e Emilio Lussu e s’incurat, impari a su giorronalista e scridori Paolo Pillonca, de s’imprenta de is poesias de Peppino Mereu. De annus meda Madau, a prus de sighiri su traballu suu de cantautori, aparìciat in s’ortu suu de Tuili un’arròliu de artistas sardus, totu aunius de s’amori po sa Sardìnnia e po s’arti sarda, in dònnia forma sua.

https://www.youtube.com/watch?v=cQWgbXmd–8&list=PLnnuerKzhxNcqB1og1aViyHj_bR0DpVpv 

Cumpartzi

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Unu progetu cun su contribudu de sa Fondazione di Sardegna

Còmpora su lìburu de
SU SARDU, LÌNGUA
DE EUROPA