Cordas et Cannas

Cordas et Cannas

(Terranoa, 1978/79)

S

a truma de “Cordas et Cannas” est nàscïa in Terranoa (Olbia) in su 1978/1979 de s’atòbiu de musicheris chi teniant tretus diferentis ma is pròpius tentas e disìgius musicalis. Su traballu insoru punnat luegus a torrai a donai luxi a is scritus de is poetas e cantadoris sardus faendi cuntzertus in totu sa Sardìnnia. Su stili ndi bessit a pillu cun su tempus, incumentzendi de Cantos e mùsicas de sa Sardigna, su primu discu de su 1983, sighendi in su segundu Scalmentu, de su 1985, po arribbai a Musicalimba, su de tres de su 1988, comenti chi fessit unu traballu ùnicu partziu in tres: “istèrrida, crèschida e cumprida”. In su 1999 bessit Fronteras, unu discu chi ddoi est aìnturu unu sfortzu mannu in su contai e arraxonai is chistionis de importu de sa sotziedadi nosta (minas contra-òmini spartzinadas in totu su mundu, s’arrespetu de su logu, s’identidadi culturali de is pòpulus, e a.n.). Sighint collaboratzionis cun musicheris famaus finsas de su jazz e de àteras genias musicalis (Paolo Fresu, Antonello Salis, Peter Gabriel, e a.n.) po circai de sighiri a amostai ca sa mùsica sarda est aberta a àteras culturas, comenti iant sèmpiri fatu. Ant fatu unu sciacu mannu de cuntzertus in pratzas, festival e teatrus in Sardìnnia, in Europa e in is Stadus Aunius. S’ùrtimu discu est Terra muda, imprentau in su 2018.

Cumpartzi

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Unu progetu cun su contribudu de sa Fondazione di Sardegna

Còmpora su lìburu de
SU SARDU, LÌNGUA
DE EUROPA