Angius’ House Luigi Bullitta

Angius’ House Luigi Bullitta

(Casteddu, 1988)

A

ngius’ house nascit che a unu giogu in su mesi-de-ladàmini de su 2019 cun d-unu vìdeu cun d-unus cantu personàgius chena de nòminis. In pagu tempus Luisu Bullitta, s’imbentori de custus personàgius, at tentu aprètzius medas e at pensau de ndi stantargiai una pàgini in Instagram.
In custa manera nascit sa famìllia Angius, cun ajaja Gisella, sa filla Marisa, cojada cun Bissenti e is fillus insoru Michael e Veronica. In sa vida de sa famìllia est sèmpiri presenti Patty puru, bixina de domu e amiga corali de Marisa.
Sa stòria si spòddiat totu in sa bidda de Uda e giai sèmpiri fueddendi in Sardu campidanesu.
Abellu abellu sa famìllia s’est amanniada aciungendi amigus, connoscentis, bixinus de domu e àterus personàgius chi scrucullant, insullant e movint sa stòria: po ndi nai una, Vitàlia, connada de Gisella, trassera, figurat s’afrenta. Un’àteru personàgiu chi cumparrit a fitianu impari cun issa est Immacolata Toeschi, cun sa fràsia sua famada “Che eri facendo, ciccia?”; una fèmina aresti, de carena grussa e una boxi chi fait torrai a pùlixi sa genti chi fueddat cun issa.
Circhendi de fai arriri, Angius’ house circat de pigai chistionis de dònnia dii a comenti su bullismu, matracas sentimentalis, disamparus, barrancus de piciocus e àteras chistionis chi pertocant sa sotziedadi.
Totu is vìdeus funt fatus imperendi s’app Snapchat, chi permitit a Luisu de si stramudai in totu is personàgius donendi a cadaunu unu forti naturali e finsas una cara sua scheta.
Su grofali de sa “sit-com” est sa lìngua sarda, chi Luisu at imparau gràtzias a ajaja sua. In su benidori, Luisu at a sighiri a contai is stòrias de sa famìllia Angius, sperendi unu cras de podi imprentai unu lìburu.

Cumpartzi

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Unu progetu cun su contribudu de sa Fondazione di Sardegna

Còmpora su lìburu de
SU SARDU, LÌNGUA
DE EUROPA