Francesco Masala (Cicitu)

Francesco Masala (Cicitu)

(Nughedu, 1916 – Casteddu 2007)

S

i diplomat in su liceu de Tàtari e apustis movit a Roma aundi otenit sa làurea cun Natalino Sapegno cun d-una tesi apitzus de su teatru de Pirandello. At pigau parti a sa de duas gherras mundialis gherrendi in su fronti jugoslavu e russu, merescendi-sì una patena po sa balentia. Apustis torrat in Sardìnnia, aundi fait su professori de Italianu e Stòria a primìtziu in Tàtari e agoa in Casteddu.

Frantziscu Masala at scritu meda. Incansàbili giorronalista pubricista, scriit po prus de 50 annus in giorronalis, cotidianus e periòdicus che a s’Unione Sarda, La Nuova Sardegna e is periòdicus bilingus Nazione Sarda e Sa Republica Sarda. Cun su primu periòdicu promovit unu Comitadu pro sa limba, chi at a cuncordai una proposta de lei populari de importu mannu – firmada de 13.650 eligidoris sardus – po pediri s’introdusidura in Sardìnnia de su bilinguismu perfetu, cunforma a s’art. 6 de sa Carta italiana.

Frantziscu Masala at amparau sa Lìngua sarda promovendi-ndi s’avaloramentu. At apoderau cumbintamenti sa paridadi giurìdica e sustantziali intra Sardu e Italianu e s’introdusidura me is scolas de calisisiat òrdini e gradu de s’imparu curriculari de sa Lìngua sarda.

In su 1951 bincit su Prèmiu “Grazia Deledda”. Is fainas suas funt tradùsias in medas lìnguas furisteras. Sa de duas arregortas de poesias, “Pane nero” dd’ant a tradusi finsas in russu e spanniolu.

In su 1957, e po unus cantu annus, at fatu su presidenti de su“Premio Ozieri” de Literadura Sarda, prèmiu de importu mannu. In su 1962 imprentat su primu romanzu in italianu “Quelli dalle labbra bianche”, chi otennit apretziamentus mannus, tantis chi dd’ant traspostu siat po su teatru, cun su tìtulu “Sos laribiancos”, e siat po su tzìnema.

Imparis a Romano Ruiu scriit su drama populari bilingu “Su Connotu”. Scriit puru unus cantu arradiudramas in sardu e in italianu chi ant a essi trasmìtius de sa RAI in su 1979 e in su 1981.

In su 1989 imprentat su primu romanzu in lìngua sarda: “S’istoria” aundi contat is contus de una bidda de Sardìnnia, Biddafraigada, de sa fini de sa primu gherra mundiali finsas a s’arribbu de is indùstrias petrolchìmicas. “In sa faina de Masala, poesia e polìtica s’acumossànt apari. Is versus e is romanzus faiant a arrogadura, fortis, incòmodus po sa sotziedadi sarda de is annus sessanta e setanta, giai dessintotu incrubada a-i cussu “Deus petròliu” chi su scridori iat sminciu chena piedadi. Masala at denuntziau s’avolotu antropològicu de is sardus po mori de una modernisadura chi, a cuncàmbiu de unu traballu de operàju, pretendiant de fai tabula rasa de una cultura populari chi fiat ancora biatza” 21.

Cumpartzi

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Unu progetu cun su contribudu de sa Fondazione di Sardegna

Còmpora su lìburu de
SU SARDU, LÌNGUA
DE EUROPA