In Cabuderra su comunu at apariciau duus cursus de formatzioni in lìngua sarda po is dipendentis comunalis, cun sa tenta de afortiai s’imperu de su sardu aìnturu de s’aministratzioni pùbrica. Funt finantziaus cun su dinai de sa lei 482/99. Is letzionis funt su martis e sa giòbia a mangianu. Su maistu est Màssimu Madrigale chi at a imperai is Arrègulas comenti a standard po scriri su campidanesu.

Leave a comment

In response to:

Is Arrègulas in Cabuderra

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*