S’Acadèmia de su Sardu onlus fait sciri ca eriseru in su cungressu suu in Casteddu eus torrau a annoai is òrgunus prevìdius de sa Carta. Est a nai: su Diretivu e su Boddeu Scientìficu nous.
A Massimo Madrigale ddu ant elìgiu presidenti nou.
Imprus s’Acadèmia torrat gràtzias medas a Alessandro Pintus po ai ghiau s’assòtziu nostu apustis de Oresti Pili.

Leave a comment