Labai, eus cuncordau custu FORUM po nosi fueddai de pari de pari asuba de is Arrègulas de sa Norma Campidanesa de sa Lìngua Sarda e lompi diaici a fai bessiri sa Norma Campidanesa sa mellus Norma e sa prus Norma democràtica chi fait oindii.
Eus a arrespundi a chini si presentat cun nòmini e sangunau sceti.
NO EUS A ARRICIRI DE PERUNA MANERA  ABÈTIAS PERSONALIS O FATAS APOSTADAMENTI PO SCULAI SU LOGU.
Duncas scriei cun s’arraxoni de s’interessu po su sardu e cun s’arrespetu chi dexit a su Pòpulu Sardu, a sa Provìntzia de Casteddu e a chini at traballau annus po scriri su lìburu de is Arrègulas.
Gràtzias a totu is chi ant a scriri aguantendi a notu custu disìgiu nostu.

Su Comitau Scientìficu

Forum

Leave a comment