Teneus su praxeri de pubricai sa delìbera stòrica de sa Provìntzia de Casteddu, de su 17 de martzu de su 2009, chi at aprovau s’afillamentu de su standard campidanesu de sa Lìngua Sarda de is Arrègulas. Una detzisioni giusta, pigada a totòmini, chi fait onori a s’enti casteddaju e chi at marcau una dii de importu mannu po su sardu. Custu sceberu iat a depi essi de esempru finsas po is àteras provìntzias chi bolint mandai ainnantis una polìtica linguìstica arrespetosa, moderna e democràtica.

Delìbera

Lascia un commento