Finas su gr de “Radio Sardinia” de Santu Baìngiu, cundùsiu de Verònica Atzei, at mandau sa nova de sa Provìntzia de Casteddu e de is Arrègulas. Allodda innoi.

Sa Provìncia de Casteddu po su sardu.

Cras mèrcuris su 17 de martzu in su Palàtziu de su Visurrei, “Piazza Palazzo”, in Casteddu de Susu, a primitziai de is 11.00 de a mangianu, su Consillu provintziali de Casteddu at a avotai s’afillamentu de is Arrègulas po ortografia, fonètica, morfologia e fueddàriu de sa Norma Campidanesa de sa Lìngua Sarda scritas de su Comitau Scientìficu po sa Norma Campidanesa de su Sardu Standard.

Est una proposta de standardizatzioni de su sardu chi tenit contu de is diferèntzias intra is duas macrovariedadis prus mannas de sa lìngua nosta, su campidanesu e su logudoresu.

Ascurta

Lascia un commento

Una risposta a “Is Arrègulas in Santu Baìngiu”

 • antoni 14 anni fa

  Sighidebila gai chi so cuntentu
  de mustrare lezitimu faeddu
  chi amus imparadu dae manneddu
  ma dein impedu poi a s’alimentu.

  Si como bois li ponides ragas,
  forsis nois puru una berrita noa
  sarvendechela dae retranca in coa
  chi postu forsis l’aiat piagas.

  Puru Nuoro podet ismaltare
  su seculare e marcadu limbazu
  e lu ponner in sedda chena trazu
  de cuddos chi lu cheren oltulare.

  una istrinta de manu antonalta