Comenti est scritu in sa nova de su Comunu:

“Po sa primu borta s’introdusidura est in duas lìnguas, in sardu e in italianu. Custu po amostai chi su sardu podit argumentai una matèria tènnica e spetziali puru che a su cumpudu”.

Innoi eis a agatai sa nova e su .PDF de su cumpudu, unu traballu scritu ponendi infatu a is “Arrègulas“.

Lascia un commento