Maria Giovanna Cerchi

Maria Giovanna Cerchi

(Golothene, 1978)

S

primìtziat in televisioni a 7 annus pròpiu cun d-una cantzoni in sardu etotu. Pustis de medas annus de giaganau pigat parti in su 1995 a su cuncursu “Una città per cantare” cun sa cantzoni “Roccas” merescendi-sì su primu prèmiu.
In cuddu momentu cumentzat sa carriera de cantanti ètnica. Arregistrat “Roccas” chi bessit unu sìngulu meda ascurtau; cun sa televisioni e s’arràdiu sa genti cumentzat a s’avesai cun sa manera sua de cantai in sardu. Maria Giuanna at a annonnai sa vida sua a su stùdiu e a su spainamentu de su cantu sardu in totu is formas suas.
Arregistrat medas albums, chi arricint medas apretziamentus. Lobat cun artistas localis e natzionalis, pigat parti a programas televisivus de importu, regionalis e natzionalis. Arregistrat finsas is siglas de calincuna trasmissioni.
Sa boxi de Maria Giuanna est una boxi pronta, alleputzia e sperta. Po Maria Giuanna scriint Pieru Marras, Pàulu Pillonca, Ginu Marielli e Gabrieli Oggiano.
In su 2007 dda sceberant po cantai s’Ave Maria in Sardu aìnturu de sa gruta de s’aparimentu de sa Madonna a Lourdes. Nemus antis de issa iat mai tentu custu arregalu.
Ddi donant finsas s’incàrrigu de saludai duus Pabas chi fiant a bìsita pastorali in Sardìnnia: in su 2008 cantat s’Ave Maria in sardu ananti a Paba Beneitu XVI, e in su 2013 donat su benibeniu a Paba Frantziscu cun is prus cantus bellus de su connotu de Sardìnnia.
In su 2012 sprimìtziat in su tzìnema in su film “Su Re” de su regista Giuanni Columbu, chi contat sa stòria de Gesùs afigurada in Sardìnnia.
Maria Giuanna pigat parti a unus cantu cuntzertus foras de Itàlia, de s’Austràlia finsas a sa Bulgaria. In su 2017 si merescit su Prèmiu Alziator po sa mùsica e in su matessi annu ddi merescit finsas su Prèmiu “Maria Carta” po sa mellus boxi feminina.

Cumpartzi

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Unu progetu cun su contribudu de sa Fondazione di Sardegna

Còmpora su lìburu de
SU SARDU, LÌNGUA
DE EUROPA