Maria Carta

Maria Carta

 

(Sìligo, 1934 – Roma, 1994)

C

ascit in su Logudoru de una famìllia pòbera. De pipia at imparau is arrebentus de sa vida acumpangendi-ddas cun sa cultura e is cantus de sa terra sua, asuta de s’ogu coidadosu de is bècius, amparadoris de melodias millenàrias. E est pròpiu gràtzias a s’ajaju etotu, chi Maria cumentzat a cantai me is pratzas, me is festas popularis, me is biddas acanta.
In su 1957 pigat parti – bincendi-ddu – a su cuncursu de Miss Sardegna, pighendi parti puru a su concursu natzionali de Miss Itàlia. A lestru lassat sa Sardìnnia, andendi a bivi a Roma, aundi connoscit a su scenegiadori Salvatore Laurani, chi si-dda cojat pagu tempus apustis.
Atendit su Centro studi di musica popolare de s’Accademia de Santa Cecilia dirìgiu de Diego Carpitella, cumentzendi a girai po totu sa Sardìnnia, spreculitendi, pinnichendi e incungendi unu sciacu mannu de cantus – calincunu giai prontu a si sperdi – chi funt intraus in su repertòriu cosa sua.
Sperimentat su turmentu de essi pagu agradèssia in su palcu comenti e a fèmina, in Sardìnnia, ca, nosi contat, «insaras su cantu sardu fut prerogativa de is òminis». Torrat a donai sa presèntzia feminina a su cantu gregorianu; Giusepi Dessì, in sa presentada de su discu “Delirio”, at a scriri: «In mesu de is pagus documentus de sa lìngua logudoresa ddoi funt is cantus chi Maria scòviat a su mundu, de festa e de soledadi, de turmentu e de gosu, contant sa vida de unu pòpulu, de cussu pòpulu chi issa stimat e chi cantat liberendi in sa boxi sua spantosa sa fortza esistentziali de is sentidus suus».
Connoscit a Ennio Morricone, chi dda proponit a sa RCA. In su 1971 bessit su primu album intitulau “Paradiso in re”. S’apretziamentu po Maria cumentzat a barigai is làcanas natzionalis: cantat po totu s’Europa, intrendi finsas in su mundu de sa televisioni, de su teatru e de su tzinema, faendi s’atora po Francis Ford Coppola, Francu Zeffirelli, Giusepi Tornatore e àterus.

Intra su 1971 e su 1993 arregistrat 17 albums e 7 sìngulus. In su 1975 pubricat un’arregorta de poesias intitulada “Canto rituale”.

In su 1976 bessit puru cunsillera comunali de Roma, aundi at a abarrai finsas a su 1981.

In s’interis bessit populari meda in Frantza cantendi me is prus palcus importantis de Parigi, s’Olympia e su Théâtre de la Ville, cumpartzendi-ddus cun bonu-coru: «Apu portau medas trumas aforas de s’Itàlia, su Coru de Vitzi, Luisu Lai, su Coru de Neunele, e custu est de importu mannu ca no esistit scéti su cantu miu, su cantu gregorianu, ma esistit finsas su chi faint is àterus».

In su 1990 s’Universidadi de Bologna ddi donat s’incàrrigu de fai unu cursu integrativu de Antropologia culturali.

Fait s’ùrtimu cuntzertu a Tolosa, in Frantza, in su 1993. Si morit pagu tempus apustis in sa domu sua de Roma, a 60 annus, po mori de una maladia grai.

Cumpartzi

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Unu progetu cun su contribudu de sa Fondazione di Sardegna

Còmpora su lìburu de
SU SARDU, LÌNGUA
DE EUROPA