S’Acadèmia de su Sardu onlus aberit is assentaduras po s’annu 2011. Is chi intrant in s’assòtziu funt de acòrdiu cun sa polìtica linguìstica nosta de unu standard a duas normas po su sardu, campidanesu e logudoresu impari, una polìtica moderna e democràtica chi arrespetat su connotu literàriu e chi ant bòfiu is Sardus etotu.
Linguìstas famaus che a E. Blasco Ferrer, Universidadi de Casteddu, e Màssimu Pittau, Universidadi de Tàtari, cuncordant cun custa polìtica comenti ant scritu e nau bortas meda, in Sardìnnia e aforas puru.
Po fai parti a s’assòtziu tocat a si pigai sa tèssera de s’Acadèmia chi costat 10 francus nous (èurus).
Candu s’òmini s’est assotziau a s’Acadèmia podit pigai parti a totu is fainas de issa e finas imbucai a calincuna càrriga de su diretivu o de su boddeu scientìficu.
A chini est interessau podit scriri po dònnia cosa a: acadesusa@gmail.com.

Lascia un commento

4 Risposte a “Tesseramentu 2011”