Mario Puddu

Mario Puddu

(Illorai, 1944)

E

st nàschidu in Illorai tra Màrghine e Gotzeanu. Est laureadu in Pedagogia e at fatu daboi su professore in Santu Giuanne Suèrgiu. Sende professore de rolu s’est recusadu de jurare fidelidade a s’Itàlia. Issu puru patriotu sardu pro un’idea de liberassione de sa Sardìnnia. At iscritu unu romanzu in sardu logudoresu de importu mannu: Alivertu. In Alivertu s’autore at mustradu comente s’iscola italiana at iscantzelladu sa limba sarda e giughende fora s’identidade sarda. Custu puru est una forma de istranzamentu de sa pessone. Ma Màriu Puddu est famadu puru comente spertu de lèssicu sardu cun d-un’òbera manna meda e de importu mannu pro totu sa cultura sarda: su «Dils», est a nàrrere su «Ditzionàriu de sa limba e de sa Cultura sarda». Ditzionàriu inue totu sos lemas sun ispiegados in sardu. Cust’òbera est lòmpida a die de oe a sa de duas edissiones. Ma Màriu Puddu at fatu fintzas su mastru de ortogràfia e gramàtica sarda in su master de gradu I organizadu dae su Comune de Cuartu cun sa ghia iscientifica de s’Universidade de Casteddu in su 2005, pesende e imparende, pro sa prima borta, medas dipendentes pùbricos e mastros de sardu. Inoghe a sighire paritzas òberas suas: «Pro chi lìbbera torres e sias!», «Istòria de sa limba sarda»; «Gramàtica de sa limba sarda».

Cumparti

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Unu progetu cun su contribudu de sa Fondazione di Sardegna

Còmpora su lìberu de
SU SARDU, LÌNGUA
DE EUROPA