Bujumannu

Bujumannu

(1990)

S

imone Pireddu, Bujumannu, si presentat pro sa prima bia in su palcu in su 1990 cun sos Noize Posse una truma rap serramannesa. In su 1996 fundat cun Skaetta, Diego Asuni e Cristian Dettori sos Skami Ska, una de sas primas trumas Ska-Reggae de Sardìnnia. Dae su 1996 a su 2002 cun custa truma faghet 2 cd (Sogno la Giamaica in su ’98 e Fusivisibilmente in su ’99) e sonan peri sa Sardìnnia, in terramanna e in Isvìtzera. Dae chi si sun iscontzados sos Skami Ska, Bujumannu cun s’amigu Andria Skaetta, fundan sos Radio Island  e cun custa cambarada faghen unu cd Demo cun sa cantone In Su Coru. Sèmpere cun sos Radio Island  in s’istiu de su 2004 faghen una tournée in Sardìnnia  e in Tàtari connoschen una paja de cumponentes de una truma, chi tando fit “scapendi a pei” ma chi in pagos annos at a bessire de importu mannu in s’iscena reggae in Italia, sos Train To Roots de Tàtari. Ancora oe faghet parte de sos Train To Roots. In sas cantones suas fatu-fatu faeddat de Sardìnnia indipendente. 

https://www.youtube.com/watch?v=79cGt7yRdHA

Cumpartzi

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Unu progetu cun su contribudu de sa Fondazione di Sardegna

Còmpora su lìburu de
SU SARDU, LÌNGUA
DE EUROPA