Alessandro Pili

Alessandro Pili

 

(Sòrgono, 1978)

C

omintzat a retzitare a pitzinnu in sa truma teatrale “Santa Bàrbara” de Senorbì, pro prus de deghe annos, fatende comèdias in Sardu de Antoni Garau e de su retore Remundu Fresia. Dae su 2006, e pro doighe annos, in televisione, a Videolina e in sos ispetàculos fatos in istiu, girende pro totu sa Sardìnnia cun sos pessonazos ispassosos chi at imbentadu isse etotu (sos prus connòschidos sun su Sìndigu de “Scraffìngiu”, don Gigi, su Sonadore de launeddas). In su 2019 giughet a teatru “Scraffìngiu per tutti”, un’ispetàculu in Sardu, iscritu e dirigidu totu dae issu matessi chi at fatu prus de 70 rèplicas in duos annos. Como triballiat cun Radiolina, comente autore e presentadore de Atòbius, una trasmissione in Sardu, giuta umpare cun Pàula Pilia e fintzas comente condusidore de su Weekend umpare cun Giusepe Valdes. Triballiat fintzas cun s’Unione Sarda lènde-si cura de sa rubrica “Da Sindaco a Sindaco”, inue atòbiat sos sìndigos da sas biddas de Sardìnnia dimandènde-lis curiosidades subra sa bariedade de sa limba faeddada in sas biddas issoro. In su 2021 in Videolina est autore, regista e presentadore de sa trasmissione de cabaret “ Scraffìngiu, Bar Centrale”.

Cumparti

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Unu progetu cun su contribudu de sa Fondazione di Sardegna

Còmpora su lìberu de
SU SARDU, LÌNGUA
DE EUROPA