Antonio Pani

Antonio Pani

(Cuartu, 1962)

I

ncomintzat a 19 annos comente cantadore campidanesu, s’atopat e cantat cun poetas de su tempus, comente Giuanne Broi de Igrèsias, Rofaelle (Fieli) Urru de Brucei, Enea Danese de Pauli, Martzellu Matta de Domusnoas. Dae su 1998 a su 2002 at fatu de professore in sos cursos de poesia campidanesa in su Comune de Cuartu e at dadu una manu de azudu a carchi iscola pro fàghere connòschere sa tradissione de sa poesia cantada. Paris cun Emanuele Saba e Paolo Zedda in su mese-de-Santandria de su 2003 at rapresentadu s’Itàlia a s’atopu mundiale de poesia improvisada chi s’est fata in sos Paisos Bascos. Cun sos Argia (A. Balia, E. Frongia, M. Perra) at collaboradu pro su “Bàsciu e Contra” inue sa poesia improvisada si miscrat a sa mùsica mediterrànea. Posca fundat su grupu IDRAS. Paris a sos musicistas Samuele Secci, Màssimu Serra e Frantziscu Contu, faghet su cd A sa luna cun 9 cantones. Autore de “Su scrinniu de Campidanu” (1999), “Sulcis e Campidanu” (2000), “S’arrundili” (2001), “Cumbidu” (2003), “Basciu e contra” (2005), “Morigus (2011”, “A sa Luna (2011), e “Baddai in sa festa” (2012). Dae su 2013 est presentande in sas pratzas de sas biddas s’ispetàculu “Tradinnovazione”. Cun su grupu “NUR” isboligat su cantu in limba sarda paris cun sa mùsica araba e sa cultura pop e sa mùsica eletrònica de custu tempus fora de s’ismentigare de sa poesia improvisada. S’ùrtimu tribàlliu discogràficu “Rimas” l’at produidu sa Progeo Edizioni e in duas cantones b’est s’azudu de Davide Van de Sfroos.

ARROSA GALANA

Sa luxi in is ogus no ti mancat mai
Sa port’e su coru no póssidit crai
Ermosa coment’e una pranta froria ses tui,
Prenda de terra mia
Prenda de terra mia

Sa notti mi corcu sperendi ‘e bisai
Ti circu a de dì po ti solingai
Est bellu su soli chi luxit in susu, ma tui
Luxis finas de prus
Luxis finas de prus

Arrosa galana in giardinu froriu
Bellesa isulana, incantu nodiu
De cara gratziosa

Mi ‘olemu Leonardu po ti ritratai
O Danti poeta po t’agrandiai
M’arricit sa ‘oxi de unu cantori, ca tui

Ses reina de amori
Ses reina de amori
Arrosa galana in giardinu froriu
Bellesa isulana, incantu nodiu
De cara gratziosa (x3)

Gratziosa…

 

BABALLOTI

Baballoti, iscurtamì a mei,
bessiminci dei custa zona.
Mancai giris cun sa corona
no ses dignu de fai su rei.

Fattu prangi as a sa Cina
e tui fortzis t’ind’arriis,
ses piticu chi mancu ti bis
però dda scis fai sa faina.

Ma as a biri ca sa mexina
ti dda feus nosu sei sei.
Mancai giris cun sa corona
no ses dignu de fai su rei.

Cun sa màscara a tipu Zorru,
e mi tupu sa buca e su nasu,
a bessiri no est su casu
e in su divanu m’acorru.

Però candu a bessiri torru
mi dda fatzu una cursa a pei.
Mancai giris cun sa corona
no ses dignu de fai su rei.

Po isconfigi custu invasori
non gireis in cambarada,
abarrai a faci tupada
mancai siat cun su mucadori.

Cumparti

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Unu progetu cun su contribudu de sa Fondazione di Sardegna

Còmpora su lìberu de
SU SARDU, LÌNGUA
DE EUROPA