Paricis agentzias ant chistionau de s’aprovu de is Arrègulas de sa Provìntzia de Casteddu. Grandu prexu po una detzisioni stòrica pigada a totòmini, manca e dereta impari, in su surcu de sèculus e sèculus de connotu literàriu chi is Sardus etotu ant bòfiu. Cun custa delìbera sa Provìntzia de Casteddu at fatu biri comenti tocat a si movi po fai sa cosa de manera democràtica e cunforma a sa fueddada de su logu. Unas cantu agentzias e giassus:

Libero news

Ad Maiora Media

Sardegna Oggi

Asca

Sardegna Democratica

Il Riformista

Universidadi de Casteddu

Disterraus Sardus

Giuventudi Indipendentista

Blog Cagliari

Lascia un commento