De unas cantu cidas in s’arrevista de arti “Art Report” ddoi at un’artìculu in sardu apitzus de sa lìngua sarda e de àteras chistionis. Sa faina est a incuru de Oresti Pili, chi, mancu a ddu nai, est scriendi-ddu cunforma a is Arrègulas.

Is aprètzius nostus bandant a Art Report chi at fatu custu sceberu giai chi, sendi un’arrevista de arti, giòvuna e moderna, no si-ndi scarescit de su sardu e custu est de importu mannu po sa lìngua nosta.

Is nùmerus bècius fait a si-ddus ligi on line puru.

Art Report

Lascia un commento