Su presidenti Oresti Pili e su visu-presidenti Tonino Bussu ant a essi in Ollollai custu sàbudu po su cuncursu de su binu sardu, aundi ant a chistionai de is òperas de s’editori ‘Delfino’. Ddoi ant a essi finas duus bingiateris chi ant a contai de su traballu insoru in sardu e poesias in lìngua sarda.

Programa

Leave a comment