Sa “Gioventudi Indipendentista” funt po sa dòpiu norma e funt de acòrdiu cun sa polìtica linguìstica de sa Provìntzia de Casteddu chi at deliberau de adotai su standard de is Arrègulas po scriri su campidanesu. Is giòvunus indipendentistas in su comunicau insoru, acrarant ca no funt de acòrdiu mancu po nudda cun iRS e cun Sardigna Natzione, chi ant criticau sa Provìntzia, e prus pagu puru cun sa LSC. Segundu issus sa polìtica de unu standard a dòpiu norma campidanesu-logudoresu est sa prus moderna e democràtica, s’ùnica chi tenit fundamentu in su conntu e chi podit uniri diaderus is Sardus.

Comunicau

Leave a comment