Oresti Pili at lìgiu in su Consillu comunali de Cabuderra, cenàbura passada, sa documenta chi agatais in basciu.

Is propostas de nòmini sardu po Cabuderra fiant duas: una, Cabuderra, chi at presentau Pili impari a sa Consulta de sa lìngua sarda e a sa Comissioni cultura; s’àtera Caputerra, presentada de su consilleri Francu Bàiri.

Toponimo Cabuderra – Oresti Pili

Oresti Pili est Assessori a s’Istruzioni Pùbrica – Cultura – Connotu – Lìngua Sarda – Promotzioni de is Benis Culturalis in su Comunu de Cabuderra. Est su Presidenti de s’Acadèmia de su Sardu.

Leave a comment